k

Khởi động từ Công tắc tơ Contactor UA75-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz hãng ABB

Xuất xứ:

Nhà sản xuất:

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Công tắc tơ Contactor UA75-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Công tắc tơ 3 cực UA75 để đóng cắt tụ điện, có thể được sử dụng để đóng cắt các dãy tụ điện có đỉnh dòng điện khởi động nhỏ hơn hoặc bằng 100 lần dòng điện hiệu dụng danh định. Bảng dưới đây cung cấp công suất cho phép theo điện áp hoạt động và nhiệt độ gần công tắc tơ. Nó cũng chỉ định các giá trị hiện tại cực đại tối đa được chấp nhận bởi công tắc tơ. Các tụ điện phải được phóng điện (điện áp dư tối...

Công tắc tơ Contactor UA75-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

Công tắc tơ 3 cực UA75 để đóng cắt tụ điện, có thể được sử dụng để đóng cắt các dãy tụ điện có đỉnh dòng điện khởi động nhỏ hơn hoặc bằng 100 lần dòng điện hiệu dụng danh định.

Bảng dưới đây cung cấp công suất cho phép theo điện áp hoạt động và nhiệt độ gần công tắc tơ.

Nó cũng chỉ định các giá trị hiện tại cực đại tối đa được chấp nhận bởi công tắc tơ. Các tụ điện phải được phóng điện (điện áp dư tối đa ở các cực ≤ 50 V) trước khi được cấp điện trở lại khi công tắc tơ đang hoạt động.

Trong những điều kiện này, độ bền điện của công tắc tơ bằng 100 000 chu kỳ hoạt động. Công tắc tơ 3 cực sê-ri UA.. có thiết kế kiểu khối.

- Các cực chính và tiếp điểm phụ: 3 cực chính, 2 tiếp điểm phụ gắn sẵn

- Mạch điều khiển: Hoạt động xoay chiều với mạch nam châm nhiều lớp