k

KL9080 | thiết bị đầu cuối tách

Xuất xứ: Germany

Nhà sản xuất: Beckhoff

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

KL9080 | thiết bị đầu cuối tách KL9080 được sử dụng để xác định các nhóm tiềm năng (ví dụ: 230 V AC/24 V DC). Nó được chèn vào giữa hai nhóm tiềm năng và biểu thị sự phân tách thông qua một nắp màu cam.

KL9080 | thiết bị đầu cuối tách
KL9080 được sử dụng để xác định các nhóm tiềm năng (ví dụ: 230 V AC/24 V DC). Nó được chèn vào giữa hai nhóm tiềm năng và biểu thị sự phân tách thông qua một nắp màu cam.

KL9080 | Separation terminal