k

Module truyền thông PLC Beckhoff (Compact Flash Card, 2GB) CX1900-0025

Xuất xứ: Germany

Nhà sản xuất: Beckhoff

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Module truyền thông PLC Beckhoff (Compact Flash Card, 2GB) CX1900-0025 Compact Flash cards are used for data exchange between PCs or for data storage. Thẻ Compact Flash được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các PC hoặc để lưu trữ dữ liệu.

Module truyền thông PLC Beckhoff (Compact Flash Card, 2GB) CX1900-0025

Compact Flash cards are used for data exchange between PCs or for data storage.

Thẻ Compact Flash được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các PC hoặc để lưu trữ dữ liệu.