k

Rơ le 220VAC, 10A loại 8 chân bao gồm đế DRM270730L

Xuất xứ:

Nhà sản xuất: weidmuller

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Rơ le 220VAC, 10A loại 8 chân bao gồm đế DRM270730L DRM270012L 2 mở 2 đóng 8 chân DC12V DRM270024L 2 mở 2 đóng 8 chân DC24V DRM270730L 2 mở 2 đóng 8 chân AC230V DRM570024L 4 mở 4 đóng 14 chân DC24V DRM570730L 4 mở 4 đóng 14 feet AC230V DRM270024LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC24V DRM270730LT 2 mở 2 đóng 8 chân AC230V DRM570024LT 4 mở 4 đóng 14 chân DC24V DRM570730LT 4 mở 4 đóng 14 feet AC230V DRM270012LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC12V DRM270110LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC110V DRM270220LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC220V DRM270524LT 2 mở 2 đóng 8...

Rơ le 220VAC, 10A loại 8 chân bao gồm đế DRM270730L

DRM270012L 2 mở 2 đóng 8 chân DC12V

DRM270024L 2 mở 2 đóng 8 chân DC24V

DRM270730L 2 mở 2 đóng 8 chân AC230V

DRM570024L 4 mở 4 đóng 14 chân DC24V

DRM570730L 4 mở 4 đóng 14 feet AC230V

DRM270024LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC24V

DRM270730LT 2 mở 2 đóng 8 chân AC230V

DRM570024LT 4 mở 4 đóng 14 chân DC24V

DRM570730LT 4 mở 4 đóng 14 feet AC230V

DRM270012LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC12V

DRM270110LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC110V

DRM270220LT 2 mở 2 đóng 8 chân DC220V

DRM270524LT 2 mở 2 đóng 8 chân AC24V

DRM270548LT 2 mở 2 đóng 8 chân AC48V

DRM270615LT 2 mở 2 đóng 8 chân AC115V

DRM570012LT 4 mở 4 đóng 14 chân DC12V

DRM570110LT 4 mở 4 đóng 14 chân DC110V

DRM570220LT 4 mở 4 đóng 14 chân DC220V

DRM570524LT 4 mở 4 đóng 14 feet AC24V

DRM570548LT 4 mở 4 đóng 14 feet AC48V

DRM570615LT 4 mở 4 đóng 14 feet AC115V