k

Rơ le trung gian 230VAC RJ2S-CL-A230

Xuất xứ:

Nhà sản xuất:

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Rơ le trung gian 230VAC RJ2S-CL-A230 RJ2S-CL-D24 RJ2S-C-D24 RJ1S-C-D24 RJ1S-CL-D24 RJ1S-CL-A220 RJ2S-CL-A220 RJ1S-CLD-D24 RJ2S-CLD-D24 RJ1S-CL-D12 RJ2S-CL-D12 8 chân SJ2S-05B 5 chân SJ1S-05B

Rơ le trung gian 230VAC RJ2S-CL-A230

RJ2S-CL-D24

RJ2S-C-D24

RJ1S-C-D24

RJ1S-CL-D24

RJ1S-CL-A220

RJ2S-CL-A220

RJ1S-CLD-D24

RJ2S-CLD-D24

RJ1S-CL-D12

RJ2S-CL-D12

8 chân SJ2S-05B

5 chân SJ1S-05B