k

Van giảm áp BVPPM22-275-G24/MEA1-HB4,5 (609-3572)

Xuất xứ:

Nhà sản xuất:

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Van giảm áp BVPPM22-275-G24/MEA1-HB4,5 (609-3572)  Proportional pressure relief cartridge with integrated electronics ◆ pilot operated ◆ Qmax = 100 l/min ◆ pmax = 400 bar ◆ pN max = 350 bar

Van giảm áp BVPPM22-275-G24/MEA1-HB4,5 (609-3572) 

Proportional pressure relief cartridge with
integrated electronics
◆ pilot operated
◆ Qmax = 100 l/min
◆ pmax = 400 bar
◆ pN max = 350 bar

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng