k

Cảm Biến Từ CJY18-08NA, hãng CNTD

Xuất xứ:

Nhà sản xuất: CNTD

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Cảm Biến Từ, CJY18-08NA, hãng CNTD Danh sách các dòng sản phẩm: CJY18-08NA (NPN ba dây thường mở) CJY18-08NB (NPN ba dây thường đóng) CJY18-08PA (PNP ba dây thường mở) CJY18-08PB (PNP ba dây thường đóng) CJY18-08KA (đường thứ hai thường mở) CJY18-08KB (dòng thứ hai thường đóng) CJY18-08LA (đường thứ hai thường mở)

Cảm Biến Từ, CJY18-08NA, hãng CNTD

Danh sách các dòng sản phẩm:

CJY18-08NA (NPN ba dây thường mở)

CJY18-08NB (NPN ba dây thường đóng)

CJY18-08PA (PNP ba dây thường mở)

CJY18-08PB (PNP ba dây thường đóng)

CJY18-08KA (đường thứ hai thường mở)

CJY18-08KB (dòng thứ hai thường đóng)

CJY18-08LA (đường thứ hai thường mở)