k

Cầu đấu dây UK5-HESI loại có cầu chì, có led báo khi gặp sự cố, loại 220VAC 24VDC (cỡ dây 0.2-4.0mm, cầu chì 5x20)

Xuất xứ: China

Nhà sản xuất:

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Cầu đấu dây UK5-HESI loại có cầu chì, có led báo khi gặp sự cố, loại 220VAC (cỡ dây 0.2-4.0mm, cầu chì 5x20) Cầu đấu dây UK5-HESI loại có cầu chì, có led báo khi gặp sự cố, loại  24VDC (cỡ dây 0.2-4.0mm, cầu chì 5x20)

Cầu đấu dây UK5-HESI loại có cầu chì, có led báo khi gặp sự cố, loại 220VAC (cỡ dây 0.2-4.0mm, cầu chì 5x20)

Cầu đấu dây UK5-HESI loại có cầu chì, có led báo khi gặp sự cố, loại  24VDC (cỡ dây 0.2-4.0mm, cầu chì 5x20)