k

Dây bện đồng/ Dây bện đồng mạ thiếc / Dây sợi mềm

Xuất xứ:

Nhà sản xuất:

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Dây đồng bện 1.5 mm2 Dây đồng mạ thiếc 1,5 mm2 Dây đồng bện vuông 2.5 mm2 Dây đồng mạ kẽm 2,5 mm2 Dây bện đồng mạ thiếc 4 mm2 Dây bện đồng 6 mm2 Dây đồng mạ thiếc 6 mm2 Dây đồng bện 10 mm2 Dây đồng mạ thiếc 10 mm2 Dây đồng bện 16 mm2 Dây đồng mạ thiếc 16 mm2 Dây bện đồng 25 mm2 Dây đồng mạ thiếc 25 mm2 Dây đồng bện 35 mm2 Dây đồng mạ thiếc 35 mm2 Dây bện đồng 50 mm2 Dây đồng mạ thiếc 50 mm2 Dây bện đồng 70 mm2 Dây đồng mạ thiếc 70 mm2 Dây bện đồng 95 mm2 Dây đồng mạ thiếc 95 mm2 Dây bện đồng 120...

Dây đồng bện 1.5 mm2

Dây đồng mạ thiếc 1,5 mm2

Dây đồng bện vuông 2.5 mm2

Dây đồng mạ kẽm 2,5 mm2

Dây bện đồng mạ thiếc 4 mm2

Dây bện đồng 6 mm2

Dây đồng mạ thiếc 6 mm2

Dây đồng bện 10 mm2

Dây đồng mạ thiếc 10 mm2

Dây đồng bện 16 mm2

Dây đồng mạ thiếc 16 mm2

Dây bện đồng 25 mm2

Dây đồng mạ thiếc 25 mm2

Dây đồng bện 35 mm2

Dây đồng mạ thiếc 35 mm2

Dây bện đồng 50 mm2

Dây đồng mạ thiếc 50 mm2

Dây bện đồng 70 mm2

Dây đồng mạ thiếc 70 mm2

Dây bện đồng 95 mm2

Dây đồng mạ thiếc 95 mm2

Dây bện đồng 120 mm2

Dây đồng mạ thiếc vuông 120 mm2

Đồng bện vuông 1,5 mm2

Bện đồng đóng hộp 1,5 mm2

Đồng bện vuông 2,5 mm2

Bện đồng đóng hộp vuông 2,5 mm2

Dây bện đồng 4 mm2

Bện đồng đóng hộp 4 mm2

Dây bện đồng 6 mm2

Dây bện đồng mạ thiếc 6 mm2

Dây bện đồng 10 mm2

Bện đồng đóng hộp 10 mm2

Dây bện đồng 16 mm2

Dây bện đồng mạ thiếc vuông 16 mm2

Dây bện đồng 25 mm2

Bện đồng đóng hộp 25 mm2

Dây bện đồng 35 mm2

Bện đồng đóng hộp 35 mm2

Bện đồng 50 mm2

Bện đồng đóng hộp 50 mm2

Đồng bện vuông 75 mm2

Bện đồng đóng hộp 75 mm2

Dây bện đồng vuông 100 mm2

Bện đồng đóng hộp vuông 100 mm2