k

Công tắc áp suất CMS

Xuất xứ:

Nhà sản xuất:

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Công tắc áp suất CMS CMS-I 30*38 CMS-I 38*38 CMS 30*38 CS-V 30*38 CS-V 38*38 CMMS 38*38 CYB-I CS-III ZKF Dòng sản phẩm Áp suất làm việc (MPa) (MPa) Nhiệt độ làm việc Temp.Range(℃)  Công suất (V/A) CM-I 32   0,1+0,05 0,2+0,05 0,35+0,05 0,45+0,05 0,6+0,05 0,8+0,05 1+0,05 -20~+80 ≤220/0,25 CS-III CS-IV CS-V CM CMS CMS-I CY-I 1.6 CY-II YM-I - CYB-I 0,35+0,05 DC24/2 ZS-I -0.9 -0,01~0,018 ≤220V ZKF-II -0,018 DC24/2      

Công tắc áp suất CMS

CMS-I 30*38

CMS-I 38*38

CMS 30*38

CS-V 30*38

CS-V 38*38

CMMS 38*38

CYB-I

CS-III ZKF

Dòng sản phẩm Áp suất làm việc (MPa) (MPa) Nhiệt độ làm việc Temp.Range(℃)  Công suất (V/A)
CM-I 32
 

0,1+0,05

0,2+0,05

0,35+0,05

0,45+0,05

0,6+0,05

0,8+0,05

1+0,05

-20~+80 ≤220/0,25
CS-III
CS-IV
CS-V
CM
CMS
CMS-I
CY-I 1.6
CY-II
YM-I -
CYB-I 0,35+0,05 DC24/2
ZS-I -0.9 -0,01~0,018 ≤220V
ZKF-II -0,018 DC24/2