Lần đầu tiên tại Việt Nam 2H Automation độc quyền phân phối Encoder ELCIS - Bộ mã hóa trục ELCIS tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hãng ELCIS - ITALIA danh tiếng về Encoder - Bộ mã hóa trục - Bộ mã hóa quay - Bộ mã hóa tốc độ chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với 2H Automation độc quyền phân phối Encoder ELCIS - Bộ mã hóa trục ELCIS - Bộ mã hóa tốc độ tại Việt Nam.

Xem xác nhận độc quyền tại Việt Nam tại đây: elcis.com/distribution_network.php 

ELCIS ENCODER - ITALIA 

https://www.elcis.com/

Hãng chuyên các loại Encoder và sản phẩm kỹ thuật khác:

1. Incremental shaft encoders - Bộ mã hóa trục tăng dần

2. Absolute shaft encoders - Bộ mã hóa trục tuyệt đối

3. Electronic handwheels - Tay quay điện tử

4. Linear transducers - Bộ chuyển đổi tuyến tính

5. Magnetic - Từ tính

6. Accessories - Phụ kiện

7. Potentiometers - Chiết áp

 

Được đăng vào

Viết bình luận